Patent, brugsmodel eller design?

Hvad er forskellene mellem disse rettigheder, og hvordan vælger du den rigtige?

Teknisk funktion eller udseende – Patent el. brugsmodel vs. design

Patent og brugsmodel beskytter begge en teknisk funktion eller virkemåde ved et produkt, hvorimod et registreret design beskytter udseendet af et produkt. Hvis dit produkt skiller sig ud ved den tekniske funktion, vil det derfor være relevant at beskytte produktet med patent eller brugsmodel.

Hvis dit produkt har et udseende, der tydeligt adskiller det fra lignende produkter, vil det være relevant at beskytte produktet med en designregistrering. Hvis både den tekniske funktion og udseendet af produktet er vigtige, så kan en stærk beskyttelse af dit produkt typisk opnås ved at kombinere en patent- eller brugsmodelrettighed og en designregistrering.

PATENT ELLER BRUGSMODEL

En brugsmodel omtales nogle gange som det ”lille patent”. Brugsmodellen har fra begyndelsen været tiltænkt håndværkeren, der opfandt et nyt værktøj el.lign., og adskiller sig fra patentet ved, at selv en ”lille opfindelse”, som ikke berettiger patentudstedelse, kan beskyttes. På fagsprog siges det, at en opfindelse skal have opfindelseshøjde, dvs. adskille sig væsentligt fra det tidligere kendte, for at der kan udstedes patent, hvorimod en opfindelse blot behøver at være ny og adskille sig tydeligt i forhold til det tidligere kendte, for at der kan udstedes en gyldig brugsmodel.

Hvor de fleste lande i verden giver mulighed for patentbeskyttelse, har kun visse lande implementeret en brugsmodelbeskyttelse. Lande med brugsmodelbeskyttelse er f.eks. Danmark, Tyskland og Kina. Lokale forskelle for brugsmodeller forekommer, men typisk kan en brugsmodel holdes i kraft i mellem 6 og 15 år, hvorimod det typisk gælder 20 år for et patent. Yderligere kan et patent beskytte en fremgangsmåde, såsom en fremstillingsmetode, hvilket en brugsmodel typisk ikke kan.

Hvornår skal man vælge brugsmodel fremfor patent?

Ønsker du beskyttelse i mange lande, er brugsmodel ikke en mulighed, men hvis produktet ikke kan patenteres, fordi det ikke adskiller sig væsentligt fra tidligere kendte produkter, så kan en brugsmodel måske opnås i visse lande. Det er i visse lande også muligt at få en brugsmodel registreret, uden at myndigheden vurderer den, hvilket kan være en økonomisk mulighed for at ”lægge billet ind” på en mulig beskyttelse. Værdien af beskyttelsen kendes nemlig ikke, førend rettigheden eventuelt senere prøves af myndigheden, for eksempel i forbindelse med en potentiel krænkelse af rettigheden.

Er en brugsmodel billigere end et patent?

Det kan den typisk være, navnlig hvis den indleveres til myndigheden uden prøvning. Grunden til, at brugsmodeller generelt opfattes som en billigere rettighed hænger dog også sammen med, at rettigheden tit anvendes i forbindelse med ”mindre opfindelser”, hvor beskrivelse og figurer begrænses til et minimum. En brugsmodel kan imidlertid også bruges strategisk til at opnå en markedsføringsmæssig vigtig beskyttelse af produkter, som ikke kan patenteres, fordi de ikke adskiller sig væsentligt fra det allerede kendte. I sådanne tilfælde kan ansøgningen med fordel udarbejdes med lige så stor detaljeringsgrad, som var det en patentansøgning. Rettighedens modstandsdygtighed over for eventuelle angreb afhænger nemlig i høj grad af grundigheden, hvormed opfindelsen er beskrevet i ansøgningen. Brugsmodellen kan derved være lige så værdifuld en rettighed som et patent. Prisen for en grundigt udarbejdet brugsmodel vil dog ikke nødvendigvis være væsentlig anderledes end for en patentrettighed.

Patent og brugsmodel: en strategisk kombination

I visse lande som f.eks. Tyskland og Kina er det en ofte brugt praksis at indlevere både en brugsmodelansøgning og en patentansøgning på samme opfindelse. Herved opnås både fordelen ved en hurtigt udstedt rettighed i form af brugsmodellen og fordelen ved en længere løbetid af patentet. Dette resulterer i en længere periode, hvori en rettighed kan håndhæves. Det er typisk muligt, at brugsmodellens beskyttelsesområde kan være bredere i forhold til patentet, hvorimod det typisk er muligt, at patentet kan være mere modstandsdygtigt over for angreb i forhold til brugsmodellen.

Hvordan kan Guardian hjælpe dig?

Hvis din patent-, brugsmodel- eller designansøgning skal give dig den ønskede beskyttelse mod produktefterligning, er det under alle omstændigheder vigtigt, at din situation og dine behov vurderes, at den rigtige løsning vælges, og at ansøgningen/ansøgningerne udformes på professionel vis. Kun på den måde kan du regne med en robust og modstandsdygtig rettighed. Dette har vi hos Guardian mange års erfaring i at hjælpe med, og vi har et af Danmarks stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter inden for mange tekniske områder. Lad derfor trygt os vurdere hvilke muligheder der er bedst for dig.

Vi stræber altid efter at gøre det let og ligetil for dig som kunde at få optimal beskyttelse af dine idéer og opfindelser. Vi bruger de bedste værktøjer, som findes inden for IP–verdenen for at kunne give din virksomhed den bedst mulige beskyttelse. Vi vil gerne både forstå forretningsdelen af din virksomhed samt de tekniske detaljer af din opfindelse, eller det visuelle udtryk af dit nye produkt. Vi ved, at vi på den måde kan skabe IP-rettigheder til dig, som virkelig giver værdi for dig og din virksomhed.

Læs mere: Hvad kræver det at få patent?

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

E-mail: mail@gipc.eu

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.