konfliktløsning
og retssager

Er du i tvivl om du skal gøre noget, så kan du altid kontakte Guardian for et godt råd

Har du opdaget, at en konkurrent har eller er ved at kopiere eller efterligne et produkt, som du har en registreret ret til i form af et patent eller et design og som dermed potentielt krænker dit patent eller design? Eller er du blevet anklaget for at krænke en konkurrents patent- eller designrettigheder? Eller vil du bare gerne vide, om du risikerer at krænke en konkurrents registrerede rettigheder ved at sende dit produkt på markedet? Så er det en god ide at kontakte en af Guardians mange kompetente rådgivere, som har erfaring med retssager. En krænket rettighed kan også være en patenteret proces eller anvendelse.

Sø- og Handelsretten

Sager om krænkelse af patent- eller designrettigheder skal i Danmark anlægges ved Sø- og Handelsretten (SHR), som er specialiseret i sager af teknisk karakter. Retten er som regel besat af en juridisk og to tekniske dommere, så man kan forvente en stor grad af juridisk og teknisk indsigt fra rettens side. En krænkelsessag anlægges og føres af en advokat med møderet for SHR, men kan med fordel forberedes sammen med en af Guardians erfarne patent- og designkonsulenter, der vil virke som det tekniske bindeled mellem dig og advokaten.

Anlæggelse af krænkelsessag

En krænkelsessag anlægges som regel med påstand om ”midlertidigt forbud”, som, hvis den tages til følge, effektueres over for krænkeren, så snart retten har talt. Det sker typisk 6 til 12 måneder efter, at sagen er blevet anlagt. Herefter skal dommen stadfæstes ved en ”justifikationssag” ved SHR. Hvis man taber sagen, kan den ankes til Landsretten.

Hvis krænkelsen foregår uden for Danmark, skal sagen føres i det eller de pågældende lande. Her skal man lige som i Danmark bruge lokale advokater til at føre sagen for retten, men man kan stadig bruge Guardians erfarne patent- og designkonsulenter som ”teknisk konsulent” og bindeled.

Hvordan guardian kan hjælpe dig

En stor fordel ved at bruge Guardians erfarne konsulenter specielt i patentkrænkelsessager er, at der udover at skulle føres bevis for en krænkende handling (hvilket sker ved skriftlig brevveksling med retten og eventuelt besigtigelse af den potentielt krænkende genstand inden den endelige retsforhandling i SHR) ofte tilføres det element, at den potentielle krænker forsvarer sig ved at angribe gyldigheden af det rettighedsgivende patent. Her er det en god ide at lade Guardians konsulenter gennemgå gyldigheden af det påberåbte patent, hvad enten det skal angribes eller forsvares, inden eller samtidig med, at en advokat kontaktes. Det samme vil også gælde for design.

Det gælder om at få styr på dine muligheder så hurtigt som muligt. Skulle du være i tvivl, om du skal gøre noget, kan du altid kontakte Guardian for et godt råd.

Guardian kan være behjælpelig med at anvise advokater med speciale i krænkelsessager.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

David Hendriksen

European Patent Attorney, Managing Partner

dhe@gipc.eu

+45 77 34 44 49

Lars Pallisgaard Olsen

European Patent Attorney, Partner

lpo@gipc.eu

+45 77 34 44 58

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.