Hvordan udarbejdes en patentansøgning?

Hvad er vigtigt for at opnå et godt resultat?

OPFINDELSEN OG DEN KENDTE TEKNIK SKAL ANALYSERES

Hvis man ikke har stiftet bekendtskab med processen før, kunne man måske tro, at man blot udfylder en ansøgningsformular. Dette er dog langt fra tilfældet, og det er der en god forklaring på: For at opnå patent, skal du definere, hvorved opfindelsen adskiller sig fra det, som er kendt i forvejen. Samtidig bør du forsøge at definere opfindelsen så bredt som muligt, for at opnå bedst muligt beskyttelsesomfang. Disse to kriterier trækker om man så må sige i hver sin retning. Der er derfor brug for en grundig analyse af opfindelsen set i forhold til den allerede kendte teknik, før man kan skrive patentansøgningen.

Med i ligningen er der flere ubekendte faktorer: Du ved ikke, om man på ansøgningstidspunktet har kendskab til alle de tidligere publicerede dokumenter, der kan være relevante for opfindelsen. Hvis en modpart senere finder et relevant dokument, så skal patentet gerne være ”modstandsdygtigt”. Mange gange ved du heller ikke med sikkerhed, om opfindelsen er færdigudviklet, når du indleverer ansøgningen. Derfor bør du tage højde for, at endnu ukendte varianter af opfindelsen så vidt muligt også bliver dækket af beskyttelsesomfanget.

DJÆVELENS ADVOKAT

  • På baggrund af den indledende analyse skal ansøgningen skrives på strategisk vis for at opnå en gerne bred beskyttelse og en robust ansøgning, som kan modstå senere angreb i form af indsigelser eller retssager.
  • Selv de mest simple tekniske opfindelser kan være komplicerede at definere med ord på en sådan måde, at en ihærdig modpart ikke senere på baggrund af ny viden om kendt teknik og ny viden om videreudviklede varianter af opfindelsen kan ”finde huller” i beskrivelsen.
  • Når man skriver sin ansøgning, skal man derfor læse den som djævelens advokat, dvs. med en modparts kritiske øjne, inden man stiller sig tilfreds med resultatet.

VALG AF STRATEGI

En patentansøgning kan være lang eller kort. Den kan have smal eller bred dækning. Og omkostningerne til arbejdet afhænger naturligvis af grundigheden i analyse af opfindelsen i forhold til kendt teknik og grundigheden med beskrivelse af opfindelsens detaljer og forskellige varianter af opfindelsen.

Men faktisk kan der være mange penge at spare ved at investere i en stærk patentansøgning fra starten.

Hvis din ansøgning skal videreføres i mange lande, er der omkostninger forbundet, uanset hvor grundigt ansøgningen er skrevet. Men hvis grundlaget for din ansøgning ikke er stærkt, så kan sagsbehandling i hvert land blive unødigt dyr, da du ikke er tilstrækkeligt forberedt på de patentskrifter, som myndighederne finder frem ved deres nyhedsundersøgelser.

Der kan dog også være grunde til, at du skal vælge en kort, præcis og derfor billig ansøgning. Måske giver det slet ikke mening at kæmpe for et bredt beskyttelsesomfang, eller måske er opfindelsens karakter sådan, at enten er opfindelsen ikke kendt i forvejen og kan derfor fint beskyttes med en kort ansøgning, eller også er den kendt, og så kan den ikke beskyttes på interessant måde, lige meget hvor grundig ansøgningen skrives.

Måske forlanger investorer, at din idé er patentansøgt, eller måske giver det blot god reklameværdi, at dit produkt er patenteret.

Valget af strategi er derfor essentielt, sådan at du ikke køber katten i sækken.

DU KAN NEDBRINGE OMKOSTNINGERNE VED SELV AT BIDRAGE

Hvis budgettet ikke rækker til den optimale patentansøgning, er der imidlertid flere ting, du selv kan bidrage med for at nedbringe udgifterne til ansøgningen. Du kan selv udarbejde tegninger til ansøgningen og skrive en detaljeret beskrivelse af opfindelsen med dine egne ord. Derved kan vi hurtigere analysere opfindelsen og skrive den færdige ansøgning.

HVORDAN KAN GUARDIAN HJÆLPE DIG?

Guardian kan hjælpe dig til at vælge den rette strategi for indlevering af din patentansøgning, hvor der tages højde for opfindelsens karakter, din forretningsstrategi og dit budget.

Sidst, men ikke mindst, kan vi naturligvis hjælpe dig med at skrive en god patentansøgning, som opfylder de mål, som vi sammen har opstillet for ansøgningen.

Hos Guardian har vi mange års erfaring i at udarbejde og behandle patentansøgninger, og vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og europæiske designkonsulenter inden for mange tekniske områder. Lad derfor trygt os vurdere, hvilke muligheder du har.

Vi stræber altid efter at gøre det let og ligetil for dig som kunde at få optimal beskyttelse af dine idéer og opfindelser. Vi bruger de bedste værktøjer, som findes inden for IP-verdenen for at give din virksomhed den bedst mulige beskyttelse. Vi vil gerne forstå både forretningsdelen af din virksomhed samt de tekniske detaljer af din opfindelse eller det visuelle udtryk af dit nye produkt. På den måde kan vi skabe IP-rettigheder til dig, som virkelig giver dig og din virksomhed værdi.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

E-mail: mail@gipc.eu

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.