Privatlivspolitik

Guardian IP Consulting behandler, som dataansvarlig, blandt andet oplysninger om kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, jobansøgere, tidligere kunder og personer som abonnerer på Guardian IP Consulting’s nyhedsbrev.

Guardian IP Consultings privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i EU forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Formål og typer af oplysninger

Vi behandler oplysninger om dig til en række forskellige formål afhængig af din tilknytning til Guardian IP Consulting.

Er du medarbejder, behandler vi oplysninger om dig, for at kunne håndtere dit ansættelsesforhold hos Guardian IP Consulting og vil i den forbindelse blandt andet videregive oplysninger til SKAT.

Er du kunde, behandler vi oplysninger om dig og din virksomhed, for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtigelse og levere de aftalte services. Herudover behandler vi testimonials fra kunder som har indvilliget i at afgive disse.

De oplysninger, som Guardian IP Consulting behandler om dig, afhænger af din tilknytning til Guardian IP Consulting, men er typisk dit navn, adresse, telefonnummer, erhverv, virksomhedsnavn samt konto – og betalingsoplysninger.

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Guardian IP Consulting, kan du på vores hjemmeside oplyse dit navn og e-mail i en formular.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, og derfor framelder dig vores nyhedsbreve via linket i en af de udsendte mails, slettes de oplysninger, som Guardian IP Consulting har om dig i den forbindelse.

Medarbejdere og jobansøgere

For ansøgere og medarbejdere vil Guardian IP Consulting typisk også behandle oplysninger om faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, eksamensbeviser, tidligere ansættelser, foto, fødselsdato, dine nærmeste pårørende, løn, fravær, helbredsoplysninger.

Langt de fleste oplysninger modtager vi direkte fra dig, men oplysningerne kan tillige komme fra offentligt tilgængelige kilder, dine tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

Guardian IP Consulting er dataansvarlig for de personoplysninger, som du fremsender.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Guardian IP Consulting. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring og videregivelse

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Når det ikke længere er relevant at opbevare dine oplysninger for at opfylde formålet, bliver oplysningerne slettet.

Vi videregiver i nogle tilfælde dine oplysninger til samarbejdspartnere og i forbindelse med anvendelsen af eksterne databehandlere. Guardian IP Consulting vil herudover ikke videregive oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til at give oplysningerne videre som følge af en retslig forpligtelse eller for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse.

Dine rettigheder

Hvis Guardian IP Consulting behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder som registreret.

  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dataansvarlig:

Guardian IP Consulting I/S
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby