Hvad kræver det at få patent?

Kan simple opfindelser beskyttes og kan det betale sig?

Er det kun teknisk komplicerede løsninger, som kan patenteres?

Spørger man i den tekniske udviklingsafdeling, mener de ofte, at de blot har foretaget nogle mindre tekniske forbedringer af et eksisterende produkt, og tænker derfor ikke umiddelbart, at patentbeskyttelse er relevant. For en højt kvalificeret tekniker virker det måske utænkeligt, at man skulle kunne få patent på noget så simpelt.

HVAD ER MARKEDSFØRINGSVÆRDIEN?

Spørger man derimod i marketing, om den selvsamme produktforbedring har værdi i markedsføringen, er svaret tit et ganske andet. Det kan være, at man forudser en meget stor efterspørgsel, og at kunderne i fremtiden ikke vil overveje et produkt, som mangler denne nye forbedring. Ville det være en fordel, hvis konkurrenterne ikke kunne tilbyde denne produktforbedring? Absolut!

På den anden side er det ikke en selvfølge, at det vil være omkostningerne værd at opnå eneret på en meget kompliceret teknisk løsning, som med stor sikkerhed er patenterbar.

Er det dyrt at få patent?

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan løbe op i mange penge at patentbeskytte en opfindelse i mange lande. Dyrt bliver det dog kun i bogstaveligste forstand, hvis investeringen i patentrettigheder ikke resulterer i en konkurrencefordel, der berettiger udgifterne. Konkurrencefordelen bør resultere i en merindtjening, som langt overstiger udgifterne til patentering. Derfor er det vigtigt, at du får en professionel vurdering af, ikke blot om din opfindelse kan patenteres, men også af om det kan betale sig at patentere den. Desuden er det vigtigt, at der vælges en strategi, hvor udgifterne står mål med den potentielle konkurrencefordel.

Hvordan kan Guardian hjælpe dig?

Det er vigtigt at understrege, at selv teknisk meget simple opfindelser ofte kan beskyttes med patent, brugsmodel eller designregistrering, hvis opgaven gribes strategisk an. Dette har vi hos Guardian mange års erfaring i at hjælpe med, og vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og europæiske designkonsulenter inden for mange tekniske områder. Lad os derfor trygt vurdere, hvilke muligheder du har.

Desuden er det vigtigt, at der vælges en strategi for patentering, som ikke blot matcher de tekniske aspekter af din opfindelse, men som også matcher de forretningsmæssige og økonomiske aspekter af din opfindelse og produkt. Hos Guardian kan vi hjælpe dig med at vurdere, om opfindelsen bør beskyttes meget bredt for at undgå alle tænkelige og utænkelige varianter, som konkurrenter kan finde på for at ”designe udenom”, eller om opfindelsen derimod med fordel kan beskyttes mere præcist for at opnå en mere økonomisk patenteringsproces. Det er ofte sådan, at søger man en meget bred patentbeskyttelse, så vil man blive mødt af mere modstand, når forskellige myndigheder skal vurdere patenterbarheden af opfindelsen. Dette kan typisk resultere i væsentligt mere arbejde for patentagenten, med større udgifter til følge. Disse forhold er noget, som vi hos Guardian har meget fokus på, da vi ønsker, at du skal opnå størst reel værdi i din virksomhed ved brug af IP-rettigheder.

Vi stræber altid efter at gøre det let og ligetil for dig som kunde at få optimal beskyttelse af dine idéer og opfindelser. Vi bruger de bedste værktøjer, som findes inden for IP-verdenen for at give din virksomhed den bedst mulige beskyttelse. Vi vil gerne forstå både forretningsdelen af din virksomhed samt de tekniske detaljer af din opfindelse eller det visuelle udtryk af dit nye produkt. På den måde kan vi skabe IP-rettigheder til dig, som virkelig giver dig og din virksomhed værdi.

Læs mere om Patent, brugsmodel eller design?

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi er specialister og vi er nogen af de bedste indenfor vores fag. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

David Hendriksen

European Patent Attorney, Managing Partner

dhe@gipc.eu

+45 77 34 44 49

Lau Lund Olsen

European Patent Attorney, European Design Attorney, Partner

llo@gipc.eu

+45 77 34 44 69

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.