Ved du, om du har ret til at markedsføre dine produkter?

Man har selv pligt til at undersøge, om andre har patent på ens idé

Er du i risiko for at krænke andres patent- eller designrettigheder?

Hvad gør du, hvis andre har taget patent på din opfindelse?

Måske har du fået en god idé til et produkt, men det viser sig, at en anden allerede har patent på idéen. Hvilke muligheder har man? Der er faktisk en række muligheder, der kan overvejes. F.eks. vil det typisk være en gode idé at få undersøgt mulighederne for at ”designe udenom”, dvs. ændre sit produkt, sådan at det ikke falder inden for beskyttelsen af det aktuelle patent. Hvis dette ikke synes relevant eller muligt, kan man undersøge mulighederne for at få patentet begrænset eller omstødt ved indsigelse hos patentmyndigheden eller ved en retssag. Her kræves det, at man kan sandsynliggøre, at patentet ikke er retmæssigt udstedt.

Det er bedst at være på forkant med situationen

Kedelige overraskelser kan heldigvis forebygges ved at tage de rette forholdsregler. Dette kan ske ved løbende at overvåge, hvilke patenter, der bliver udstedt inden for det relevante tekniske område, og hvilke patenter, som konkurrenterne udtager. Ved opstart af større udviklingsprojekter kan man foretage en såkaldt Freedom-to-Operate-analyse (FTO-vurdering) for at fastlægge hvilket råderum man har i forhold til gældende patentrettigheder. I forbindelse med nye opfindelser kan man foretage en nyhedsscreening eller en patenterbarhedssøgning og/eller en krænkelsessøgning og –vurdering.

Din virksomhed bør have en veldefineret patentstrategi, der bl.a. sikrer løbende fokus på andres rettigheder.

Hvordan kan Guardian hjælpe dig i forhold til andres rettigheder?

Hos Guardian har vi den ekspertviden og mange års erfaring, som er nødvendig for at kunne vurdere din idé eller dine produkter i forhold til andres patent- og designrettigheder. Vi kan rådgive dig om muligheder og risici ved markedsføring af dit konkrete produkt, og vi kan hjælpe dig med eventuelt at ændre dit produkt, sådan at du går fri af andres rettigheder, dvs. ”designe udenom”.

For fremover at være på forkant med situationen, kan vi hjælpe dig med at indarbejde hensynet til andres rettigheder i en fornuftig patentstrategi. Vi kan herved opstille faste procedurer, der sikrer rettidig vurdering af konkurrenters patenter og designs ved udarbejdelse af krænkelsesanalyser, Freedom-to-Operate-analyser, statusundersøgelser af patentfamilier, m.m. Endvidere kan vi sørge for en passende patentovervågning, der reducerer risikoen for uforvarende at komme til at krænke andres patenter. Skulle du få behov for at udfordre andres rettigheder, kan vi hjælpe med indsigelse hos patentmyndigheden eller assistance ved en retssag.

Vi sætter os ind i din virksomheds produkter, forretningsstrategi og markedssituation, og sammen kan vi derved opstille kriterier for, hvad jeres IPR-strategi bør omfatte i forhold til overvågning og imødegåelse af andres rettigheder. Vi hjælper altid gerne med at rådgive om, hvad der er den rigtige løsning for dig og din virksomhed.

Læs mere: Konkurrentovervågning

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

E-mail: mail@gipc.eu

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.