Enhedspatentet (UP) og den fælles patentdomstol (UPC)

Efter mange års forsinkelse trådte enhedspatentet (UP) og den fælles europæiske patentdomstol (UPC) i kraft d. 1. juni 2023. Det nye system åbner nye muligheder for patenthavere.

Til sammenligning: det nuværende europæiske patentsystem kort fortalt

Under det nuværende system kræves der en national validering af et europæisk patent, og fornyelsesgebyrer skal betales i hvert af de lande, hvor det skal have virkning. Krænkelses- og ugyldighedssager anlægges ved de nationale domstole, og udfaldet kan være forskelligt. Det gør det nuværende system dyrt, men der er en lavere risiko for ugyldiggørelse af alle en patenthavers rettigheder.

Enhedspatentsystemet

Med det nye enhedspatentsystem indføres et enkelt enhedspatent, der dækker alle medlemslande. Efter udstedelse af et europæisk patent skal patenthaveren beslutte, om det europæiske patent skal være et enhedspatent, eller om det skal valideres nationalt i de enkelte medlemslande på traditionel vis.

National validering i det gamle system vil stadig skulle finde sted for EU-medlemsstater, der endnu ikke er en del af UP/UPC-aftalen (fx Spanien, Polen og Kroatien) og for ikke-EU-medlemsstater af den Europæiske Patentkonvention (fx Storbritannien, Norge og Schweiz).

Den fælles patentdomstol (UPC) får jurisdiktion over alle enhedspatenter

En enkelt krænkelsessag baseret på et enhedspatent vil dække alle medlemslande, og en enkelt ugyldighedssag mod et enhedspatent kan gøre patentet ugyldigt i alle UPC-lande.

Anvendelse af enhedspatentsystemet vil ofte betyde lavere omkostninger til validering og fornyelser.
Ulempen er en øget risiko for centraliseret ugyldiggørelse af patentet.

UPC vil også have jurisdiktion over nationalt validerede europæiske patenter

UPC vil også have jurisdiktion over europæiske patenter, der er valideret nationalt i UPC-landene – dette indbefatter nyudstedte europæiske patenter og eksisterende europæiske patenter udstedt før UP/UPC-systemet træder i kraft.

Ja, det er muligt at tage europæiske patenter ud af upc-systemet

UPC-systemet har en overgangsperiode på 7 år. I denne periode kan nationalt validerede europæiske patenter tages ud af den fælles europæiske domstols jurisdiktion. Dette kaldes ”opting out”. Det er en mulighed for eksisterende europæiske patenter samt for nyudstedte europæiske patenter, der valideres nationalt i UPC-medlemslande, men ikke for enhedspatenter. Denne ”opting out”-mulighed kan anvendes selv på igangværende europæiske patentansøgninger.

Det er muligt at tage eksisterende europæiske patenter ud af UPC/UP systemet (opt out), så længe der ikke er anlagt sag ved den fælles patentdomstol, og dermed undgå risikoen for, at andre anlægger ugyldighedssager mod eksisterende europæiske patenter ved den fælles patentdomstol.

Forslag til, hvad i bør gøre nu:

  • Så hurtigt som muligt gennemgå og identificere, hvilke af jeres eksisterende europæiske patenter, I ønsker at tage ud (”opt out”)
  • Lægge en strategi, så I får mest muligt ud af det nye UP/UPC-system
  • Kontakte os med eventuelle spørgsmål

Medlemsstater i UPC/UP-systemet:

Følgende europæiske lande er indtil videre aktive medlemsstater under UPC/UP-systemet: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Læs mere her:

Den fælles patentdomstols hjemmeside:
https://www.unified-patent-court.org/

EPO’s hjemmeside om enhedspatentet:
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

E-mail: mail@gipc.eu

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.