Skal man have en patentstrategi?

Hvad er en patentstrategi egentlig?

Mange kan være i tvivl om, hvad begrebet dækker over

Måske har du før hørt, at det er vigtigt at have en patentstrategi eller IPR-strategi? Måske har du undret dig over, hvad begrebet egentlig dækker over? Vi oplever ofte, at start-up-firmaer har fået at vide, at de skal have en patentstrategi, men føler en vis berøringsangst over for begrebet, idet det virker uoverskueligt og uhåndgribeligt. Desuden har mange hørt, at det er dyrt at patentere, så det sker desværre ikke sjældent, at patentstrategien bliver udskudt alt for længe i processen. Dette kan imidlertid få fatale følger for en opstartsvirksomhed, idet hele virksomhedens forretningsgrundlag kan være i fare. Ikke nok med det, kan man i yderste konsekvens selv blive retsforfulgt for patentkrænkelse.

Vi oplever tit, at selv større virksomheder ikke har en klart defineret patentstrategi, hvilket også her kan føre til kedelige overraskelser og unødvendige forhindringer undervejs.

Såvel små som store virksomheder kender naturligvis godt til vigtigheden af en forretningsstrategi, men IPR-strategien er altså ofte en overset størrelse.

Hvad er en IPR-strategi?

En patentstrategi eller en IPR-strategi er ganske enkelt en strategi for, hvordan virksomheden håndterer IPR, dvs. immaterielle rettigheder, såsom f.eks. patenter, brugsmodeller og designrettigheder. Strategien kan være overordnet eller mere detaljeret. Den bør være nedskrevet og omfatte procedurer, som skal følges, ligesom f.eks. en kvalitetsstyringsmanual, sådan at man ikke undervejs glemmer at overveje vigtige skridt.

Ændrer man f.eks. på designet af et eksisterende produkt, er det vigtigt at få vurderet, om dette stadig er dækket af en tidligere indleveret designansøgning, eller om der bør indleveres en ny. Har man en fast procedure herfor, glemmer man ikke at få det gjort.

En patentstrategi drejer sig ikke nødvendigvis om, at der skal indleveres mange patentansøgninger. Den drejer sig derimod om, at man sikrer, at der på passende tidspunkter og på et oplyst grundlag bliver taget vigtige beslutninger om IPR, som kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheden. En patentstrategi kan i princippet godt gå ud på, at man ikke patenterer, men dette bør være et valg, som man bevidst har taget i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi og markedssituationen samt under overvejelse af fordele og ulemper ved ikke at beskytte sine immaterielle rettigheder.

En patentstrategi bør også tage hånd om, hvordan man forholder sig til andres rettigheder. Som et minimum bør man sørge for en simpel patentovervågning, hvilket reducerer risikoen for uforvarende at komme til at krænke andres patenter.

En stærk patentstrategi er således tilpasset til og supplerer virksomhedens forretningsstrategi.

Læs mere: Hvad kræver det at få patent?, Patent, brugsmodel eller design?, Konkurrentovervågning

Hvad skal der til og hvordan kan Guardian hjælpe dig?

Der er ingen grund til at stikke hovedet i busken og håbe på det bedste, for en god og fornuftig patentstrategi behøver slet ikke at være kompliceret og uoverskuelig. Hos Guardian har vi mange års erfaring i at udarbejde patentstrategier sammen med såvel store som små virksomheder. Vi sætter os ind i din virksomheds produkter, forretningsstrategi og markedssituation, og sammen kan vi derved opstille kriterier for, hvad en god IPR-strategi bør omfatte.

Guardian har et af Danmarks stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og europæiske designkonsulenter inden for praktisk taget alle tekniske områder. Lad derfor os vurdere, hvilke muligheder du har for en velfungerende IPR-strategi, sådan at du trygt kan gå fremtiden i møde uden at risikere ubehagelige overraskelser i form af piratkopiering eller anklager om patentkrænkelse. Sørger du for en nedskrevet IPR-strategi og procedurer for at følge strategien, har du gjort dit for at sikre virksomhedens konkurrenceevne fremover.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi har et af Danmarks største og stærkeste teams af europæiske patentkonsulenter og designkonsulenter, som rådgiver inden for mange tekniske områder. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

E-mail: mail@gipc.eu

Eller vælg at blive ringet op

Få værdifulde råd og tips

I nyhedsbrevet giver vores eksperter relevante råd og tips om aktuelle emner inden for patent og design.

Vi er stolte af at være blevet anerkendt som en af Europas førende patentkonsulentsvirksomheder af Financial Times.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi er specialister og vi er nogen af de bedste indenfor vores fag. Tag gerne fat i os til en uforpligtende snak.

David Hendriksen

European Patent Attorney, Managing Partner

dhe@gipc.eu

+45 77 34 44 49

Lau Lund Olsen

European Patent Attorney, European Design Attorney, Partner

llo@gipc.eu

+45 77 34 44 69

Eller vælg at blive ringet op